atout

Kullanım örnekleri

atout
(card games) trump
icon arrow

trump

Phonetic: "/tɹʌmp/"

Part Of Speech: noun


Definition: The suit, in a game of cards, that outranks all others.

Example: Diamonds were declared trump(s).


Definition: A playing card of that suit.

Example: He played an even higher trump.


Definition: Something that gives one an advantage, especially one held in reserve.


Definition: An excellent person; a fine fellow, a good egg.


Definition: An old card game, almost identical to whist; the game of ruff.


Definition: A card of the major arcana of the tarot.

icon arrow

trump

Phonetic: "/tɹʌmp/"

Part Of Speech: verb


Definition: To play on (a card of another suit) with a trump.

Example: He knew the hand was lost when his ace was trumped.


Definition: To play a trump, or to take a trick with a trump.


Definition: To get the better of, or finesse, a competitor.


Definition: To impose unfairly; to palm off.


Definition: To supersede.

Example: In this election, it would seem issues of national security trumped economic issues.


Definition: To outweigh; be stronger, greater, bigger than or in other way superior to.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!