buey de mar

Kullanım örnekleri

buey de mar
brown crab
icon arrow

brown

Phonetic: "/bɹaʊn/"

Part Of Speech: noun


Definition: A colour like that of chocolate or coffee.

Example: The browns and greens in this painting give it a nice woodsy feel.


Definition: One of the colour balls used in snooker, with a value of 4 points.


Definition: Black tar heroin.


Definition: A copper coin.


Definition: A brown horse or other animal.


Definition: (sometimes capitalised) A person of Middle Eastern, Latino or South Asian descent; a brown-skinned person; someone of mulatto or biracial appearance.


Definition: Any of various nymphalid butterflies of subfamily Satyrinae (formerly the family Satyridae).


Definition: Any of certain species of nymphalid butterflies of subfamily Satyrinae, such as those of the genera Heteronympha and Melanitis.


Definition: A brown trout (Salmo trutta).

icon arrow

brown

Phonetic: "/bɹaʊn/"

Part Of Speech: verb


Definition: To become brown.

Example: Fry the onions until they brown.


Definition: To cook something until it becomes brown.

Example: Brown the onions in a large frying pan.


Definition: To tan.

Example: Light-skinned people tend to brown when exposed to the sun.


Definition: To make brown or dusky.


Definition: To give a bright brown colour to, as to gun barrels, by forming a thin coating of oxide on their surface.


Definition: (usually derogatory) To turn progressively more Middle Eastern, Hispanic or Latino, in the context of the population of a geographic region.

Example: the browning of America


Definition: To treat with deference, or respect.

icon arrow

brown

Phonetic: "/bɹaʊn/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Having a brown colour.


Definition: Gloomy.


Definition: (sometimes capitalized) Of or relating to any of various ethnic groups having dark pigmentation of the skin.

icon arrow

crab

Phonetic: "/kɹæb/"

Part Of Speech: noun


Definition: A crustacean of the infraorder Brachyura, having five pairs of legs, the foremost of which are in the form of claws, and a carapace.


Definition: The meat of this crustacean, served as food; crabmeat


Definition: A bad-tempered person.


Definition: (in plural crabs) An infestation of pubic lice (Pthirus pubis).

Example: Although crabs themselves are an easily treated inconvenience, the patient and his partner(s) clearly run major STD risks.


Definition: A playing card with the rank of three.


Definition: A position in rowing where the oar is pushed under the rigger by the force of the water.


Definition: A defect in an outwardly normal object that may render it inconvenient and troublesome to use.


Definition: An unsold book that is returned to the publisher.

icon arrow

crab

Phonetic: "/kɹæb/"

Part Of Speech: verb


Definition: To fish for crabs.


Definition: To ruin.


Definition: To complain.


Definition: To drift or move sideways or to leeward (by analogy with the movement of a crab).


Definition: To navigate (an aircraft, e.g. a glider) sideways against an air current in order to maintain a straight-line course.


Definition: To move (a camera) sideways.


Definition: (World War I), to fly slightly off the straight-line course towards an enemy aircraft, as the machine guns on early aircraft did not allow firing through the propeller disk.


Definition: To back out of something.

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.