cueillette de coton

Kullanım örnekleri

cueillette de coton
cotton picking
icon arrow

cotton

Phonetic: "/ˈkɒt.n̩/"

Part Of Speech: noun


Definition: Gossypium, a genus of plant used as a source of cotton fiber.


Definition: Any plant that encases its seed in a thin fiber that is harvested and used as a fabric or cloth.


Definition: Any fiber similar in appearance and use to Gossypium fiber.


Definition: The textile made from the fiber harvested from a cotton plant, especially Gossypium.


Definition: An item of clothing made from cotton.

icon arrow

cotton

Phonetic: "/ˈkɒt.n̩/"

Part Of Speech: verb


Definition: To provide with cotton.


Definition: To make or become cotton-like


Definition: To protect from harsh stimuli, coddle, or muffle.


Definition: To rub or burnish with cotton.

icon arrow

cotton

Phonetic: "/ˈkɒt.n̩/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Made of cotton.

icon arrow

picking

Phonetic: "/ˈpɪkɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To grasp and pull with the fingers or fingernails.

Example: Don't pick at that scab.


Definition: To harvest a fruit or vegetable for consumption by removing it from the plant to which it is attached; to harvest an entire plant by removing it from the ground.

Example: It's time to pick the tomatoes.


Definition: To pull apart or away, especially with the fingers; to pluck.

Example: She picked flowers in the meadow.


Definition: To take up; especially, to gather from here and there; to collect; to bring together.

Example: to pick rags


Definition: To remove something from somewhere with a pointed instrument, with the fingers, or with the teeth.

Example: to pick the teeth; to pick a bone; to pick a goose; to pick a pocket


Definition: To decide upon, from a set of options; to select.

Example: I'll pick the one with the nicest name.


Definition: To seek (a fight or quarrel) where the opportunity arises.


Definition: To recognise the type of ball being bowled by a bowler by studying the position of the hand and arm as the ball is released.

Example: He didn't pick the googly, and was bowled.


Definition: To pluck the individual strings of a musical instrument or to play such an instrument.

Example: He picked a tune on his banjo.


Definition: To open (a lock) with a wire, lock pick, etc.


Definition: To eat slowly, sparingly, or by morsels; to nibble.


Definition: To do anything fastidiously or carefully, or by attending to small things; to select something with care.

Example: I gingerly picked my way between the thorny shrubs.


Definition: To steal; to pilfer.


Definition: To throw; to pitch.


Definition: To peck at, as a bird with its beak; to strike at with anything pointed; to act upon with a pointed instrument; to pierce; to prick, as with a pin.


Definition: To separate or open by means of a sharp point or points.

Example: to pick matted wool, cotton, oakum, etc.


Definition: To screen.

icon arrow

picking

Phonetic: "/ˈpɪkɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: A gathering to pick fruit.

Example: We went to a strawberry picking last June.


Definition: (usually pluralized) Items remaining after others have selected the best; scraps, as of food.


Definition: (usually pluralized) Income or other gains, especially if obtained in an unscrupulous or objectionable manner.


Definition: Something picked or pulled out.

Example: The schoolboy flicked his nose pickings across the classroom.


Definition: The act of making a choice; selection.


Definition: The final finishing of woven fabrics by removing burs, etc.


Definition: The removal of defects from electrotype plates.


Definition: Dabbing in stoneworking.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!