nalgas de burro

Kullanım örnekleri

nalgas de burro
flat butt
icon arrow

flat

Phonetic: "/flæt/"

Part Of Speech: noun


Definition: An area of level ground.


Definition: A note played a semitone lower than a natural, denoted by the symbol ♭ placed after the letter representing the note (e.g., B♭) or in front of the note symbol (e.g. ♭♪).


Definition: A flat tyre/tire.


Definition: (in the plural) A type of ladies' shoes with very low heels.

Example: She liked to walk in her flats more than in her high heels.


Definition: (in the plural) A type of flat-soled running shoe without spikes.


Definition: A thin, broad brush used in oil and watercolor/watercolour painting.


Definition: The flat part of something:


Definition: A wide, shallow container or pallet.

Example: a flat of strawberries


Definition: (mail) A large mail piece measuring at least 8 1/2 by 11 inches, such as catalogs, magazines, and unfolded paper enclosed in large envelopes.


Definition: A railroad car without a roof, and whose body is a platform without sides; a platform car or flatcar.


Definition: A flat-bottomed boat, without keel, and of small draught.


Definition: A subset of n-dimensional space that is congruent to a Euclidean space of lower dimension.


Definition: A straw hat, broad-brimmed and low-crowned.


Definition: A flat sheet for use on a bed.


Definition: A platform on a wheel, upon which emblematic designs etc. are carried in processions.


Definition: A horizontal vein or ore deposit auxiliary to a main vein; also, any horizontal portion of a vein not elsewhere horizontal.


Definition: A dull fellow; a simpleton.


Definition: (technical, theatre) A rectangular wooden structure covered with masonite, lauan, or muslin that depicts a building or other part of a scene, also called backcloth and backdrop.


Definition: Any of various hesperiid butterflies that spread their wings open when they land.


Definition: An early kind of toy soldier having a flat design.

icon arrow

flat

Phonetic: "/flæt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To make a flat call; to call without raising.


Definition: To become flat or flattened; to sink or fall to an even surface.


Definition: To fall from the pitch.


Definition: To depress in tone, as a musical note; especially, to lower in pitch by half a tone.


Definition: To make flat; to flatten; to level.


Definition: To render dull, insipid, or spiritless; to depress.

icon arrow

flat

Phonetic: "/flæt/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Having no variations in height.

Example: The land around here is flat.


Definition: (voice) Without variations in pitch.


Definition: Having small or invisible breasts and/or buttocks.

Example: That girl is completely flat on both sides.


Definition: (note) Lowered by one semitone.


Definition: Of a note or voice, lower in pitch than it should be.

Example: Your A string is too flat.


Definition: (of a tire or other inflated object) Deflated, especially because of a puncture.


Definition: Uninteresting.

Example: The party was a bit flat.


Definition: (of a carbonated drink) With all or most of its carbon dioxide having come out of solution so that the drink no longer fizzes or contains any bubbles.


Definition: Lacking acidity without being sweet.


Definition: (of a battery) Unable to emit power; dead.


Definition: (of a throw) Without spin; spinless.


Definition: Lacking liveliness or action; depressed; dull and boring.

Example: The dialogue in your screenplay is flat -- you need to make it more exciting.


Definition: Absolute; downright; peremptory.

Example: His claim was in flat contradiction to experimental results.


Definition: (of a consonant) sonant; vocal, as distinguished from a sharp (non-sonant) consonant


Definition: (grammar) Not having an inflectional ending or sign, such as a noun used as an adjective, or an adjective as an adverb, without the addition of a formative suffix; or an infinitive without the sign "to".

Example: Many flat adverbs, as in 'run fast', 'buy cheap', etc. are from Old English.


Definition: (of a golf club) Having a head at a very obtuse angle to the shaft.


Definition: (of certain fruits) Flattening at the ends.


Definition: (authorship, especially of a character) Lacking in depth, substance, or believability; underdeveloped; one-dimensional.

Example: The author added a chapter to flesh out the books' flatter characters.


Definition: Fixed; unvarying.

Example: a flat fare on public transport

icon arrow

flat

Phonetic: "/flæt/"

Part Of Speech: adverb


Definition: So as to be flat.

Example: Spread the tablecloth flat over the table.


Definition: Bluntly.

Example: I asked him if he wanted to marry me and he turned me down flat.


Definition: (with units of time, distance, etc) Not exceeding.

Example: He can run a mile in four minutes flat.


Definition: Completely.

Example: I am flat broke this month.


Definition: Directly; flatly.


Definition: Without allowance for accrued interest.

icon arrow

butt

Phonetic: "/bʌt/"

Part Of Speech: noun


Definition: The larger or thicker end of something; the blunt end, in distinction from the sharp or narrow end


Definition: The waste end of anything


Definition: (generally) An end of something, often distinguished in some way from the other end.


Definition: A limit; a bound; a goal; the extreme bound; the end.

icon arrow

butt

Phonetic: "/bʌt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To join at the butt, end, or outward extremity; to terminate; to be bounded; to abut.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

Hızlı bir İngilizce'den Türkçe'ye çeviriye ihtiyacınız olduğunda arkadaşlarınıza ve ajanslara başvurmayı bırakın. Kendinizi uygulamamızla donatın ve bunu kendiniz, daha hızlı ve daha doğru bir şekilde yapmak için devasa kitaplığımızdan yararlanın. Uygulamalarımız iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch ile yerel olarak entegre olur. Ayrıca, sınıfının en iyisi Safari, Chrome, Firefox, Opera ve Edge uzantılarımızla favori tarayıcınızı özelleştirebilirsiniz. Facebook sayfamızı ziyaret edin ve sütunumuzu okuyun - yeni gönderilerimizden bazıları burada görünecek. Teşekkürler!

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!