voyelle fermée antérieure arrondie

Kullanım örnekleri

voyelle fermée antérieure arrondie
close front rounded vowel
icon arrow

close

Phonetic: "/kləʊz/"

Part Of Speech: noun


Definition: An end or conclusion.

Example: We owe them our thanks for bringing the project to a successful close.


Definition: The manner of shutting; the union of parts; junction.


Definition: A grapple in wrestling.


Definition: The conclusion of a strain of music; cadence.


Definition: A double bar marking the end.


Definition: (travel) The time when checkin staff will no longer accept passengers for a flight.

icon arrow

close

Phonetic: "/kləʊz/"

Part Of Speech: verb


Definition: (physical) To remove a gap.


Definition: (social) To finish, to terminate.


Definition: To come or gather around; to enclose; to encompass; to confine.


Definition: To have a vector sum of 0; that is, to form a closed polygon.

icon arrow

front

Phonetic: "/fɹʌnt/"

Part Of Speech: noun


Definition: The foremost side of something or the end that faces the direction it normally moves.


Definition: The side of a building with the main entrance.


Definition: A field of activity.


Definition: A person or institution acting as the public face of some other, covert group.

Example: Officially it's a dry-cleaning shop, but everyone knows it's a front for the mafia.


Definition: The interface or transition zone between two airmasses of different density, often resulting in precipitation. Since the temperature distribution is the most important regulator of atmospheric density, a front almost invariably separates airmasses of different temperature.


Definition: An area where armies are engaged in conflict, especially the line of contact.


Definition: The lateral space occupied by an element measured from the extremity of one flank to the extremity of the other flank.


Definition: The direction of the enemy.


Definition: When a combat situation does not exist or is not assumed, the direction toward which the command is faced.


Definition: A major military subdivision of the Soviet Army.


Definition: Cheek; boldness; impudence.


Definition: An act, show, façade, persona: an intentional and false impression of oneself.

Example: He says he likes hip-hop, but I think it's just a front.


Definition: That which covers the foremost part of the head: a front piece of false hair worn by women.


Definition: The most conspicuous part.


Definition: The beginning.


Definition: A seafront or coastal promenade.


Definition: The forehead or brow, the part of the face above the eyes; sometimes, also, the whole face.


Definition: (hotels) The bellhop whose turn it is to answer a client's call, which is often the word "front" used as an exclamation.


Definition: (in the plural) A grill (jewellery worn on front teeth).

icon arrow

front

Phonetic: "/fɹʌnt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To face (on, to); to be pointed in a given direction.


Definition: To face, be opposite to.


Definition: To face up to, to meet head-on, to confront.


Definition: To adorn the front of; to put on the front.


Definition: To pronounce with the tongue in a front position.


Definition: To move (a word or clause) to the start of a sentence.


Definition: To act as a front (for); to cover (for).


Definition: To lead or be the spokesperson of (a campaign, organisation etc.).


Definition: To provide money or financial assistance in advance to.


Definition: To assume false or disingenuous appearances.


Definition: To deceive or attempt to deceive someone with false or disingenuous appearances (on).


Definition: To appear before.

Example: to front court

icon arrow

front

Phonetic: "/fɹʌnt/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Located at or near the front.

Example: The front runner was thirty meters ahead of her nearest competitor.


Definition: Pronounced with the highest part of the body of the tongue toward the front of the mouth, near the hard palate (most often describing a vowel).

Example: The English word dress has a front vowel in most dialects.

icon arrow

rounded

Phonetic: "/ˈɹaʊndɪd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To shape something into a curve.

Example: The carpenter rounded the edges of the table.


Definition: To become shaped into a curve.


Definition: (with "out") To finish; to complete; to fill out.

Example: She rounded out her education with only a single mathematics class.


Definition: To approximate a number, especially a decimal number by the closest whole number.

Example: Ninety-five rounds up to one hundred.


Definition: To turn past a boundary.

Example: Helen watched him until he rounded the corner.


Definition: To turn and attack someone or something (used with on).

Example: As a group of policemen went past him, one of them rounded on him, grabbing him by the arm.


Definition: To advance to home plate.

Example: And the runners round the bases on the double by Jones.


Definition: To go round, pass, go past.


Definition: To encircle; to encompass.


Definition: To grow round or full; hence, to attain to fullness, completeness, or perfection.


Definition: To do ward rounds.


Definition: To go round, as a guard; to make the rounds.


Definition: To go or turn round; to wheel about.

icon arrow

rounded

Phonetic: "/ˈɹaʊndɪd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To speak in a low tone; whisper; speak secretly; take counsel.


Definition: To address or speak to in a whisper, utter in a whisper.

icon arrow

rounded

Phonetic: "/ˈɹaʊndɪd/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Made into a circle or sphere.


Definition: Complete or balanced.


Definition: Describing a number that has been changed to its nearest desired value.


Definition: Ending in a broad arch.


Definition: (of a vowel etc.) Pronounced with the lips drawn together.

Example: The sound /u/ is a rounded vowel.

icon arrow

vowel

Phonetic: "/vaʊl/"

Part Of Speech: noun


Definition: A sound produced by the vocal cords with relatively little restriction of the oral cavity, forming the prominent sound of a syllable.


Definition: A letter representing the sound of vowel; in English, the vowels are a, e, i, o, u, and sometimes y.

icon arrow

vowel

Phonetic: "/vaʊl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To add vowel points to a consonantal script (e.g. niqqud in Hebrew or harakat in Arabic)

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.