azotador

Kullanım örnekleri

azotador
whipping
icon arrow

whipping

Phonetic: "/ˈwɪpɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To hit with a whip.

Example: The rider whipped the horse.


Definition: (by extension) To hit with any flexible object.

Example: I whipped her with a newspaper.


Definition: To defeat, as in a contest or game.


Definition: To mix in a rapid aerating fashion, especially food.

Example: to whip eggs or cream


Definition: To urge into action or obedience.

Example: He whipped the department into shape.


Definition: To enforce a member voting in accordance with party policy.


Definition: To bind the end of a rope with twine or other small stuff to prevent its unlaying: fraying or unravelling.


Definition: To hoist or purchase by means of a whip.


Definition: To sew lightly; specifically, to form (a fabric) into gathers by loosely overcasting the rolled edge and drawing up the thread.

Example: to whip a ruffle


Definition: To throw or kick an object at a high velocity.

Example: He whipped the ball at me.


Definition: To fish a body of water especially by making repeated casts.


Definition: To snap back and forth like a whip.

Example: The pennants whipped in the wind.


Definition: To move very fast.

Example: The wind whipped through the valley.


Definition: To move (something) very fast; often with up, out, etc.


Definition: To transfer momentum from one skater to another.


Definition: To lash with sarcasm, abuse, etc.


Definition: To thrash; to beat out, as grain, by striking.

Example: to whip wheat

icon arrow

whipping

Phonetic: "/ˈwɪpɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The punishment of being whipped.


Definition: A heavy defeat; a thrashing.


Definition: A cooking technique in which air is incorporated into cream etc.


Definition: A cord or thread used to lash or bind something.


Definition: (whipping) The lashing of the end of a rope. (FM 55-501).


Definition: The sewing of the edges of single leaves in sections by overcasting the thread.

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.