gölge kuklası

Kullanım örnekleri

gölge kuklası
shadow puppet
icon arrow

shadow

Part Of Speech: noun


Definition: A dark image projected onto a surface where light (or other radiation) is blocked by the shade of an object.

Example: My shadow lengthened as the sun began to set.


Definition: Relative darkness, especially as caused by the interruption of light; gloom, obscurity.

Example: I immediately jumped into shadow as I saw them approach.


Definition: A area protected by an obstacle (likened to an object blocking out sunlight).

Example: The mountains block the passage of rain-producing weather systems and cast a "shadow" of dryness behind them.


Definition: A reflected image, as in a mirror or in water.


Definition: That which looms as though a shadow.

Example: I don't have a shadow of doubt in my mind that my plan will succeed. The shadow of fear of my being outed always affects how I live my life. I lived in her shadow my whole life.


Definition: A small degree; a shade.

Example: He did not give even a shadow of respect to the professor.


Definition: An imperfect and faint representation.

Example: He came back from war the shadow of a man.


Definition: (police) A trainee, assigned to work with an experienced officer.


Definition: One who secretly or furtively follows another.

Example: The constable was promoted to working as a shadow for the Royals.


Definition: An inseparable companion.


Definition: A drop shadow effect applied to lettering in word processors etc.


Definition: An influence, especially a pervasive or a negative one.


Definition: A spirit; a ghost; a shade.


Definition: (Latinism) An uninvited guest accompanying one who was invited.


Definition: In Jungian psychology, an unconscious aspect of the personality.

icon arrow

shadow

Part Of Speech: verb


Definition: To shade, cloud or darken.

Example: The artist chose to shadow this corner of the painting.


Definition: To block light or radio transmission from.

Example: Looks like that cloud's going to shadow us.


Definition: To secretly or discreetly track or follow another, to keep under surveillance.


Definition: To represent faintly and imperfectly.


Definition: To hide; to conceal.


Definition: To accompany (a professional) during the working day, so as to learn about an occupation one intends to take up.


Definition: To make (an identifier, usually a variable) inaccessible by declaring another of the same name within the scope of the first.


Definition: To apply the shadowing process to (the contents of ROM).

icon arrow

shadow

Part Of Speech: adjective


Definition: Unofficial, informal, unauthorized, but acting as though it were.

Example: The human resources department has a shadow information technology group without headquarters knowledge.


Definition: Having power or influence, but not widely known or recognized.

Example: The director has been giving shadow leadership to the other group's project to ensure its success.


Definition: Acting in a leadership role before being formally recognized.

Example: The insurgents’ shadow government is being crippled by the federal military strikes.


Definition: Part of, or related to, the opposition in government.

icon arrow

puppet

Phonetic: "/ˈpʌpɪt/"

Part Of Speech: noun


Definition: Any small model of a person or animal able to be moved by strings or rods, or in the form of a glove.


Definition: A person, country, etc, controlled by another.


Definition: A poppet; a small image in the human form; a doll.


Definition: The upright support for the bearing of the spindle in a lathe.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.